§ 1
Informacje o administratorze danych

 1. Administratorem danych użytkowników strony www.gekon.com.pl jest GEKON Sp. z o.o., ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice, NIP: 634-24-50-979, REGON: 277730301, wpisaną do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice –  Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000090309.
 2. Dane użytkownika przekazywane w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu odpowiadania na zapytania użytkowników.
 3. Dane użytkownika przekazywane w wiadomościach e-mail są wykorzystywane w celu prowadzenia korespondencji oraz przyjmowania i obsługi zamówień.
 4. Ponadto Administrator wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych lub usług. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach opisanych w zdaniu poprzednim.
 5. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe wyłącznie w przypadku gdy wyrazi na to zgodę.
 6. Dane osobowe użytkowników są przetwarzana przez administratora na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 a) RODO – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • art. 6 ust. 1 b) RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 f) RODO - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (marketing bezpośredni produktów własnych lub usług).
 7. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w jakim dane te zostały podane.  
 8. Jeżeli dane użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody, użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę przesyłając wiadomość e-mail na adres: gekon@gekon.com.pl.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, administrator danych przetwarza dane osobowe użytkownika przez czas niezbędny do realizacji celów w jakim dane zostały mu przekazane (w tym do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy).
 10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 11. Odbiorcami danych osobowych w użytkownika są:
  • przewoźnicy lub firmy kurierskie, którym administrator danych zleca realizację przesyłki
  • dostawca usług hostingowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • podmioty wdrażające programy komputerowe wykorzystywane przez administratora danych.
 12. Administrator chroni dane osobowe użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w tym także przed innymi przypadkami ujawnienia tych danych, bądź ich utratą i bezprawną modyfikacją.

§ 2
Informacje o plikach cookies

 1. Serwis gekon.com.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma Gekon sp. z o.o.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Opracowanie informacji o plikach cookies: IAB Polska.

kontakt

mapa dojazdu

aktualności

Witamy na naszej stronie

Współpracujemy z przemysłem w zakresie dostaw materiałów opakowaniowych oraz wyposażenia magazynowego.

Pozostałe aktualności

Copyright © 2024, Gekon Spółka z o.o.